background image
2017: Sep

2016: Mei  | Jan

2015: Sep

2014: Jan

2013: Maa  | Jan

Nieuws

KunstKeur opheffen?

De laatste twee jaar is gebleken dat de stichting nauwelijks een bijdrage kan leveren aan de ondersteuning van de kwaliteit in de kunsteducatie en de amateurkunst. Daarom gaat het bestuur waarschijnlijk besluiten de stichting op te heffen.  Een aantal activiteiten zijn overgedragen aan organisaties die beter de kwaliteit en continuiteit ervan kunnen waarborgen.  Zo is de certificering van kaderopleidingen overgedragen aan het LKCA en de certificering van individuele kunstdocenten aan de organisatie "all art professionals".  All art professionals beheert ook de site kiesjedocent.nl waar gecertificeerde docenten het KunstKeur logo kunnen voeren.  Op die manier hopen we ook het register zoals dat op de site van KunstKeur te vinden is maar nauwelijks wordt geraadpleegd, een goede plaats te kunnen geven.

Indien u vragen heeft n.a.v. het voorgenomen besluit of daartegen bezwaar wilt maken, kunt u dat kenbaar maken via een mail aan  dirkdev@wxs.nl.

Namens het bestuur,

Dirk de Vreede ( voorzitter)

 

Kunstkeur op LinkedinKunstkeur op Twitter