background image
2017: Sep

2016: Mei  | Jan

2015: Sep

2014: Jan

2013: Maa  | Jan

Nieuws

certificeren individuele aanbieder

KunstKeur ontwikkelt op dit moment een nieuwe werkwijze voor het certificeren van individuele aanbieders in de kunsteducatie. De criteria die destijds in overleg met het beroepenveld zijn vastgelegd zijn daarbij grotendeels gehandhaafd maar de werkwijze is vernieuwd.  De zelfevaluatie is omgezet in een digitale vragenlijst met – indien mogelijk – gestandaardiseerde antwoorden waaruit gekozen moet worden.  Bij een aantal vragen dienen bewijsstukken te worden overlegd door deze digitaal toe te voegen.  Op deze manier ontstaat een persoonlijk dossier dat door KunstKeur wordt gecontroleerd op volledigheid en steekproefsgewijs op de juistheid. Daarmee hopen we een systeem van certificeren te hebben dat betrouwbaar en efficiënt is.

 

Natuurlijk moeten we deze werkwijze uitproberen en op basis van de ervaringen ermee, verder verbeteren.  Wij hopen dat u mee wilt werken aan deze testfase door de vragenlijst in te vullen en voor te leggen aan KunstKeur. Daarmee krijgt u als u voldoet aan de criteria, het certificaat van KunstKeur en kunt u het logo van KunstKeur opnemen bij uw profiel op  <kiesjedocent.nl>. In de testfase is het geheel gratis. Zodra de testfase is afgerond en de criteria en werkwijze zijn besproken met vertegenwoordigers vanuit het werkveld zal deze certificering € 25,- per procedure gaan kosten.

 

Als u zich opgeeft (stuur een mail naar info@kunstkeur.com ) voor deelname aan de testfase ontvangt u de noodzakelijk inlog gegevens zodat u de digitale zelfevaluatie kunt invullen. Tevens nemen wij contact met u op om uw commentaar op het systeem en de procedure te horen zodat we het geheel kunnen verbeteren.

 

 

Kunstkeur op LinkedinKunstkeur op Twitter